Marianne Kraster

De zichtbare werkelijkheid is vrijwel altijd de aanleiding van een schilderij, al uit zich dat meestal in een abstracte compositie. Natuurlijke vormen en wetmatigheden komen in het werk terug als lijnen, rasters en structuren. Kleur speelt daarbij een belangrijke rol.

Marianne Kraster

Brugstraat 1
7201 JH  Zutphen
info@mariannekraster.nl

mariannekraster.nl