Lies Prins

grafisch werk en boekjes

Ik heb ervoor gekozen om mij in de beeldende kunst bezig te houden met het beoefenen van druktechnieken.
Ik gebruik verschillende technieken, vooral hoogdruk zoals lino, kartondruk, kurkdruk, eigenlijk gebruik ik elk materiaal dat afdrukbaar is. Sjabloondruk zoals Werkman beoefende is ook een mooie manier. Soms maak ik etsen.
Het maken van oplagen leent zich goed voor het maken van boekjes, zogeheten kunstenaarsboeken.
Ook teksten maak ik en ik druk ze, als mijn kleine proefpers het toelaat, op de oude manier met loden letters. Omdat ik alles volledig handmatig doe blijven de oplagen klein.
Ik ben wat men een schilderende drukker noemt, de drukker die de druktechnieken hanteert als de schilderskwast. Dat uit zich in mijn op zichzelf staande prenten. De druktechnieken zorgen er dan vaak weer voor dat er series ontstaan. Ik ben een verhalenmens.

Lies Prins
Weerdslag 56
7206 BT Zutphen
0575-849033
06-30123072
lies_prins@hotmail.com
www.drukwerkindemarge.org/drukkers/PrinsPrints
www.kunstenaarsonline.nl