Coen Derickx

Coen Derickx werkt met de fysieke eigenschappen van materialen, en kijkt wat het materiaal
“wil”.
Met het uitvoeren van gerichte fysieke acties ontstaan de vormen op natuurlijke wijze.
De samenwerking van verschillende variabelen spelen een grote rol, zoals de reactie die vloeistof, lucht en solide materie op elkaar kunnen hebben.
Door deze werkwijze ontstaan de grote en kleine vormen tegelijk en bijna vanzelf, maar
worden steeds meer gestuurd. Door middel van kleur en compositie worden de organische vormen gebruikt om emotie in het werk te leggen en het materiaal te transformeren op
expressionistische wijze. Alhoewel het werk abstract is, ontwikkelen de technieken zich naar de mogelijkheid van figuratief gebruik.

Coen Derickx
Atelier: Stationstraat 16, Zutphen
06-29575407
coen.derickx@gmail.com