Anne-Marie Perquin

is geïnteresseerd in de mens, de metamorfose in zijn ontwikkeling en de veerkracht: waar de mens door diepe dalen heen weer tot opstanding komt. Met thema’s van deze strekking maakt zij haar sculpturen.
Anne-Marie werkt in verschillende materialen, maar hoofdzakelijk in brons. Met enthousiasme experimenteert zij met verschillende patina.
Naast workshops en het gieten van eigen beelden, heeft Anne-Marie twee jaar de zgn. Upgrade aan ArtEZ (Arnhem) gevolgd. Zomerweken en verdiepingsweekenden zijn gevolgd vanuit de Organische Vormgeving bij “Aardewerkplaats Amiel” in Voorstonden.
De uitdaging is dat de sculpturen, in gestolde vorm nog even beweeglijk blijven als de achterliggende ideeën.

Anne-Marie Perquin
Tel.: 06-26958756
E-mail: amper7quin@gmail.com