Info voor kunstenaars

Ben je een Zutphense kunstenaar en wil je deelnemen aan het netwerk van Kunst Connectie Zutphen (KCZ)?

Je bent van harte welkom.

  • Je maakt daarmee deel uit van een netwerk van meer dan 100 Zutphense kunstenaars
  • Je kunt je werk, cursussen en workshops op de website laten plaatsen van KCZ.  
  • Je ontvangt zo’n 5 keer per jaar een nieuwsbrief met algemene info, projecten en activiteiten waar je aan mee kunt doen.
  • Je wordt uitgenodigd om mee te denken over initiatieven waarmee we kunst in de spotlights kunnen zetten en daarbij hand- en spandiensten te verrichten

Je betaalt geen contributie, maar een bijdrage per activiteit waar je aan deelneemt. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit. Ook de ballotage wordt bepaald per activiteit.

Voor het plaatsen van je werk op deze website is er een ballotage omdat dit een site is voor professionele kunstenaars. We bekijken je werk, gaan na of je zelf je werk onder de aandacht brengt via een website, exposities, sociale media en dergelijke.
Voor het tonen van je werk op de site vragen we een bijdrage van € 15 per jaar. Daarmee krijg je de mogelijkheid om een algemene tekst en maximaal 6 foto’s van je werk te plaatsen. Daarnaast is er plaats voor tekst en een foto per workshop en een pasfoto van jezelf. We vervangen jouw teksten en foto’s op je verzoek maximaal 3 keer per jaar. Zo blijven ze up tot date.

We zijn een collectief, dat betekent dat we gezamenlijk de verschillende activiteiten vormgeven. Iedereen zet zich in als vrijwilliger. Vandaar dat ook jouw bijdrage gevraagd wordt bij het organiseren van activiteiten voor Zutphense kunstenaars.

Wil je meedoen? Stuur een mail met contactgegevens en gegevens over waar je werk online zichtbaar is naar info@kunstconnectiezutphen.nl

En voor het gemak, dit is het rekeningnummer: NL62 ABNA 0574 5883 53 t.n.v. Kunst Connectie Zutphen.